Xin Cấp Giấy Phép Gia Hạn QC Nông Nghiệp (10 – 20m2)

#tuvanphaplydoanhnghiepacc #gianghuutai #thanhlapcongty #giayphepkinhdoanh #ketoanthue #atvstp #companyregistrationvietnam

Giấy phép quảng cáo nông nghiệp cũng có một thời hạn nhất định. Hết thời hạn đó nếu không gia hạn thì tổ chức, cá nhân không được tiến hành đặt biển nữa. Công ty ACC xin tư vấn đến khách hàng thủ tục xin cấp giấy phép gia hạn quảng cáo nông nghiệp (10 – 20m2 ).

Xin Cấp Giấy Phép Gia Hạn QC Nông Nghiệp (10 - 20m2)
Xin Cấp Giấy Phép Gia Hạn QC Nông Nghiệp (10 – 20m2)

Quảng cáo nông nghiệp bao gồm các sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, thức ăn gia súc, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, chế phẩm phân bón, giống cây trồng, giống vật nuôi.

I. Thủ tục xin giấy phép thực hiện quảng cáo trên biển tấm 10 – 20 m2 trong lĩnh vực nông nghiệp.

1. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra nếu thiếu hoặc cần sửa đổi bổ sung thì hướng dẫn, yêu cầu thực hiện theo đúng quy định. Khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ mới làm thủ tục tiếp nhận, vào sổ theo dõi và viết phiếu hẹn trả kết quả.

Bước 2:  Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký duyệt cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

Bước 3: Tổ chức, công dân nộp lệ phí và nhận kết quả theo phiếu hẹn.

2. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (phụ lục 1);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo;
 • Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản);

Ngoài các giấy tờ quy định chung như trên, quảng cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn phải có một trong các loại giấy tờ sau:

 • Đối với quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký, hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt.
 • Đối với quảng cáo thuốc thú y phải có bản sao Giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính sản phẩm.
 • Đối với quảng cáo các loại giống cây trồng, giống vật nuôi, cây giống, con giống phải có bản sao Giấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi, giống cây trồng nhập nội.
 • Đối với quảng cáo phân bón và sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt; thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải có bản sao Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm.

* Số lượng hồ sơ:  01 bộ

4. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thực hiện quảng cáo.

7. Phí, lệ phí:

 • Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000 đồng/1 giấy phép/1 bảng,biển panô.
 • Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2 : 400.000 đồng/1 giấy phép/1 bảng, biển panô.
 • Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô vbà các hình thức tương tự có diện tích từ 10m2  đến dưới 20m2 : 200.00đồng/1 giấy phép/ 1 bảng, biển panô.
 • Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m2: 100.000/1 giấy phép/ 1 bảng, biển panô.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo(Phụ lục 1)

9. Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 • Quảng cáo hàng hoá thuộc danh mục phải kiểm tra về chất lượng hoặc thuộc danh mục phải có chứng nhận chất lượng phải có giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước về chất lượng hàng hoá; trường hợp tự công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá thì phải có văn bản tự công bố; trường hợp hàng hoá là đối tượng sở hữu trí tuệ thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ;
 • Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải đăng ký quyền sở hữu thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản;
 • Quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

10. Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

 • Pháp lệnh Quảng cáo số 39/PL-UBTVQH10;
 • Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;
 • Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;
 • Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 7/7/2004 của Bộ Tài chính;
 • Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài chính;
 • Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007.

II. Thủ tục xin cấp giấy phép gia hạn quảng cáo nông nghiệp:

1. Điều kiện thực hiện gia hạn?

Để được gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo nông nghiệp trên các bảng, biển lớn theo quy định thì phải đảm bảo:

 • Việc gia hạn để tiếp tục thực hiện việc quảng cáo bằng các bảng, biển đó không thay đổi về nội dung, hình thức, địa điểm, kích thước quảng cáo.
 • Việc gia hạn phải được thực hiện trước khi hết thời hạn quảng cáo ít nhất 10 ngày làm việc. Nếu quá thời hạn trên thì tổ chức, cá nhân phải xin cấp mới giấy phép nếu có nhu cầu thực hiện.

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn cần những gì?

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo mẫu).
 • Bản chính Giấy phép thực hiện quảng cáo đã được cấp.
 • Mẫu (maket) quảng cáo in mầu thể hiện rõ nội dung quảng cáo, kích thước, tên đơn vị thực hiện quảng cáo, số giấy phép và thời hạn giấy phép; có đóng dấu của tổ chức, chữ ký của cá nhân đề nghị cấp giấy phép (02 bản).

3. Thủ tục thực hiện gia hạn giấy phép tại cơ quan thẩm quyền:

 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sõ hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ được nhận, cán bộ một cửa sẽ ghi giấy biên nhận hẹn ngày giải quyết và trả cho cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ.
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo hẹn.
 • Thời hạn giải quyết là 05 ngày làm việc.

Bài viết Xin Cấp Giấy Phép Gia Hạn QC Nông Nghiệp (10 – 20m2) đã xuất hiện lần đầu tiên tại ACC Group - Thành lập công ty, dịch vụ kế toán, pháp lý doanh nghiệp.

Comments